Om Redito

Ett oberoende investment management bolag med fokus på fastighets-investeringar i Norden


Redito är ett oberoende investment managementbolag med fokus på fastighetsinvesteringar i Norden. Vägledande för bolaget är hög etik, affärsdriv, enkelhet och transparens. Bolaget driver fastighetsinvesteringar som ger stor potentiell värdetillväxt, starka kassaflöden och genererar långsiktig hållbar avkastning för investerare.

Redito är specialiserat på att skapa, genomföra och förvalta investeringar primärt för institutionella investerare, family offices, stiftelser och privata investerare som söker den högsta riskjusterade avkastningen inom fastighetssektorn i Norden. Bolaget har idag över €1400 mn under förvaltning (AUM) och utvärderar kontinuerligt nya affärsmöjligheter.

Redito har kontor i Stockholm och Helsingfors och består av ett team med lång fastighetserfarenhet.

Välkommen!