Press

LogotypesPhotos

Marc Jan

Press releases

Pressrelease 2017-06-16 - PDF
Redito utser ny VD

Trophi Pressrelease 2017-03-30 - PDF
Trophi förvärvar för en halv miljard

Trophi Pressrelease 2017-01-25 - PDF
Trophi emitterar företagscertifikat

Pressrelease 2017-01-12 - PDF
Redito växer och anställer fler

Pressrelease 2016-06-21 - PDF
Redito köper en fastighet i Kristianstad för 73,5 miljoner kronor

Pressrelease 2016-06-09 - PDF
Redito acquires properties from Sagax in Finland

Pressrelease 2016-04-18 - PDF
Redito köper fastigheter för 150 mkr

Pressrelease 2016-01-18 - PDF
Redito säljer handelsfastighet

Archive

Media

Balder

Jan

Jan

Media2