Press

LogotypesPhotos

Marc Jan

Press releases

Pressmeddelande 2018-03-08 - PDF
CA Fastigheter säljer till Serena Properties i Borås

Pressmeddelande 2018-01-15 - PDF
Trophi köper fastighetsportfölj i Finland

Media

Balder

Jan

Jan

Media2