Investeringar

Redito är specialiserat på att skapa, genomföra och förvalta investeringar med hög riskjusterad avkastning inom fastighetssektorn i Norden. Bolaget har idag över €1400 mn under förvaltning (AUM). Idag driver Redito tre olika investeringar; Trophi Fastighets AB, Serena Properties och Redito Bostad.