Häggvikskvarteren

Urbant modernt bostadsområde i Sollentuna.

Fastigheten Städet 2 i Häggvik, Sollentuna, omfattas av det stadsutvecklingsprojekt Sollentuna Kommun har påbörjat för Turebergs allé. På fastigheten finns idag en modern kontorsfastighet med TDC och ABB som hyresgäster. Denna del är under fastighetsreglering till en egen fastighet.

Syftet med utvecklingsprojektet är att skapa en ny levande stadsdel genom att uppföra bostäder med lokaler i markplan. Detaljplanen medger totalt 75 000 BTA, med en högsta tillåtna byggnadshöjd 50 respektive 90 meter.

Omfattningen av exploateringen ger en sällsynt möjlighet att skapa en ny modern stadsdel med en egen klar profil och karaktär i en attraktiv kommun nära Stockholms City. Häggviks utmärkta infrastukturläge med pendeltåg på promenadavstånd och direkt anslutning till E4 ger snabb access till Stockholms innerstad samt Arlanda och hela norra Stockholmsområdet. Förbifart Stockholm kommer ytterligare stärka området som kommunikationshub.

Detaljplanen medger en hög exploateringsgrad med relativt höga byggnader som kommer stå stadsmässigt tätt i kvarter. Häggvikskvarteren kommer att erbjuda ett brett utbud av restauranger, butiker, rekreation och service. Vi ser framför oss att stadsdelen får en urban prägel där boende, arbetsplatser, omsorg, kultur och servicefunktioner samsas i en dynamisk miljö.

Fakta


Bostadsprojekt:
Sollentuna Häggvik

Cirka 1 000 – 1 200 lägenheter med totalt 75 000 kvm BTA

Små effektiva lägenheter

Hyres- och bostadsrätter

Bra bostadsläge 15 min från centrala Stockholm

7 min gångväg till Pendeltågsstation

Lagakraftvunnen detaljplan med bostadsändamål, centrumverksamhet, handel, kontor, skola och daghem

Första inflyttning beräknas ske 2017, hela området klart under 2020Kontaktperson