Serena Properties AB

Redito har under hösten 2015 tillsammans med finska pensionsförsäkringsbolaget Varma och svenska börsnoterade investeringsbolaget Ratos grundat Serena Properties AB, som är ett fastighetsbolag med inriktning på handelsfastigheter i Norden.

Bolaget har initialt förvärvat en portfölj bestående av 21 handelsfastigheter i Finland för närmare 2 mdr kr. Fastigheterna ligger i etablerade handelsplatser med starka hyresgäster inom framför allt dagligvaror och lågprishandeln. Den uthyrningsbara ytan uppgår till 150 000 kvm.

Kontaktperson:
Marc Von Melen


+46(0)70 - 269 08 05
marc.vonmelen@redito.se

Fakta


Fastighetstyp:
Handelsfastigheter

Region:
Finland

Antal kommuner:
14

Antal fastigheter:
21

Uthyrbar yta:
150 000 kvm

Marknadsvärde:
ca €200 mn

Investerare/ägare:
Ratos AB (56 %), Varma (43 %) och Redito (1%)Kontaktperson