Fastighetskompetens, analys & struktur

Teamet på Redito består av en grupp medarbetare med lång erfarenhet inom fastighetsbranschen och med bakgrund inom såväl transaktioner, fastighetsutveckling som private equity/corporate finance.

Jan Björk

Founding Partner


Jan har mer än 25 års erfarenhet från fastighetsmarknaden. Innan Jan grundade Redito var han investeringschef för Alecta Fastigheter. Tidigare har han även, bland annat, haft ett flertal ledande befattningar inom Aberdeen Asset Management. Jan har lång erfarenhet av fastighetstransaktioner och var med och bildade Alectas och ICAs Joint Venture bolag Ancore.


+46(0)70 - 325 51 53
jan.bjork@redito.se

Patrik Hegbart

Founding Partner


Som grundare av Redito har Patrik mer än 15 års erfarenhet från Private Equity industrin där han främst fokuserat på fastighetssektorn. Innan Redito drev Patrik egen verksamhet inom investeringsrådgivning. Tidigare har han även grundat, haft ledande befattningar och börsnoterat bolag inom Internet/telekom sektorn.


+46(0)70 - 580 20 90
patrik.hegbart@redito.se

Marc Von Melen

CEO


Marc har över 20 års erfarenhet av fastighetsbranschen och är specialiserad inom handelsfastigheter. Med bakgrund från både Aberdeen Asset Management och Newsec Asset Management och med tidigare ansvar inom fastighetsutveckling, tillgångsförvaltning som fondförvaltning har Marc byggt upp en bred kompetens inom området fastigheter.


+46(0)70 - 269 08 05
marc.vonmelen@redito.se

Anders Kindstedt

CFO


Innan Anders började på Redito arbetade han som ekonomichef för Alectas svenska fastighetsverksamhet. Dessförinnan har han haft ett flertal olika befattningar inom Ernst & Young, Aberdeen Asset Management och Klövern Fastigheter.


+46(0)70 - 870 05 96
anders.kindstedt@redito.se

Linnéa Kylberg

CFO Trophi Fastighets AB+46 70 318 98 85
linnea.kylberg@redito.se@redito.se

Magnus Grape

Investment manager


Magnus har tio års erfarenhet av finans- och fastighetssektorn. Innan han anslöt till transaktionsteamet på Redito under 2015 arbetade han sju år på Tenzing/JLL som transaktionskonsult. Tidigare erfarenheter inkluderar även ABN AMRO Corporate Finance efter genomförd civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.


+46(0)70 - 222 99 56
magnus.grape@redito.se

Andreas Norberg

Head of property development


Andreas har över 10 års erfarenhet från projektutveckling i olika roller. Innan han anslöt till Redito var han arbetade han som chef för affärsområdet projektutveckling på Newsec Asset Management.


+46(0)72 962 62 64
andreas.norberg@redito.se

Emma Fagerström

Asset manager


Emma, som är civilingenjör med inriktning bygg- och fastighetsekonomi, har varit verksam i fastighetsbranschen i mer än 20 år. Senast som Senior Asset Manager på Aberdeen Asset Management där hon även arbetat med investeringsstrategier och portföljanalyser, dessförinnan var hon på SPP fastigheter.


+46(0)70 - 594 98 47
emma.fagerström@redito.se

Emil Natanaelsson

Head of Asset Management Sweden


Emil arbetade tidigare som Asset Manager på AXA Real Estate där han ansvarade för en fastighetsportfölj med handelsfastigheter i Sverige, Norge och Danmark. Innan dess arbetade han på Aberdeen Asset Management med utveckling av handelsfastigheter.


+46(0)73 - 209 68 44
emil.natanaelsson@redito.se

Aleksi Lounamaa

Asset Manager+358(0)50 5479213
aleksi.lounamaa@redito.se

Anna Lindström

Asset Manager


Anna har tio års erfarenhet inom fastighetsbranschen. Efter genomförd civilingenjörsexamen i lantmäteri med inriktning mot bygg- och fastighetsekonomi på KTH i Stockholm har hon arbetat i olika befattningar på Aberdeen Asset Management, senast som Fund Analyst och Asset Manager.


+46 70 219 68 33
anna.lindstrom@redito.se

Alexander Nilsson

CFO Serena Properties


Alexander kommer senast från NCC där han arbetat med projektutveckling och finansiell rapportering. Dessförinnan arbetade han med revision i Ernst & Youngs specialistgrupp inriktad mot fastighetsbranschen.


+46 70 826 14 94
alexander.nilsson@redito.se