Trophi Fastighets AB

Nordens ledande fastighetsbolag inom dagligvaruhandel

Redito bildade fastighetsbolaget Trophi Fastighets AB vid årsskiftet 2012/2013 som ett investeringstema för en utvald investerare. Trophi är ett fastighetsbolag som är helt inriktat på livsmedelsbutiker i Sverige och Finland. Bolaget ägs av Tredje AP Fonden (AP3) och drivs av Redito. Hittills har Redito byggt upp en portfölj bestående av fler än 270 livsmedelsfastigheter på över 200 orter i Sverige och Finland. Värdet på fastighetsportföljen uppgår idag till över €1200 mn och Trophi är att betrakta som en mycket långsiktig ägare till fastigheterna. Bolagsnamnet Trophi är taget från grekiskan och betyder mat. Trophi har sedan starten levererat tvåsiffrig procentuell årlig avkastning, cash-on-cash, efter skatt.


Fakta


Fastighetstyp:
Dagligvarubutiker

Region:
Sverige och Finland

Antal kommuner:
> 200

Antal fastigheter:
> 270

Uthyrbar yta:
800 000 kvm

Marknadsvärde:
€1200 mn

Investerare/ägare:
Tredje AP Fonden (AP3)Kontaktperson